Γλώσσα

Ανακοινωση

Προγραμματισμός Η/Υ : Έναρξη Μαθημάτων

27/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Ν059Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ» θα αρχίσει την Τρίτη 3/10/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Τρίτη                2-5 μ.μ.       Νησίδα Η/Υ

 

Ο Διδάσκων

 

Δ. Κ. Καρπούζος, Επ. Καθηγητής