Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν516Ε Αρχιτεκτονική Τοπίου, καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τελικού σχεδίου

31/08/2017

Αγαπητοί φοιτητές, 

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του τελικού σχεδίου της αρχιτεκτονικής τοπίου έχει οριστεί η 22/09/2017. 

Από το Εργαστήριο Ανθοκομίας