Γλώσσα

Ανακοινωση

Ενημέρωση ενδιαφερομένων -Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Α.Π

28/07/2017

Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, για το χρονικό διάστημα που οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές θα μπορείτε να ενημερώνεστε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List καθώς και της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

 

Από τη Γραμματεία