Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ" (Ν017Y)

19/07/2017

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ (Ν017Y)

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ

4 / 9 και ώρα 13.00 – 15.30

(Α, Β, Γ, Δ,62,Αμπ.)

σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

13.00 – 14.15 από Α-Με

14.15 – 15.30 από Με έως τέλος

 

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ

30/8 και ώρα 11.00 – 12.00

(Εργαστήριο Εδαφολογίας)