Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ημερομηνιών εξετάσεων των μαθημάτων «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ» και «ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ» - Επικαιροποιήσεις κωδικών μαθημάτων

11/07/2017

Κατόπιν συνεννόησης των διδασκόντων, γίνεται αμοιβαία μετακίνηση μεταξύ των μαθημάτων "Εδαφολογία" και " Φυσιολογία Φυτού". Συνεπώς η εξέταση των μαθημάτων μετατρέπεται ως εξής:

Δε 4/9      1300-1530    Ν017Ε    Εδαφολογία                  Α, Β, Γ, Δ,62,Αμπ.

Πε 21/9      800-1030    N021Y    Φυσιολογία Φυτού      Α, Β, Γ, Δ,62,Αμπ.

 

Επίσης:

Ο κωδικός του μαθήματος  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ αντικαθίσταται από Ν512Ε σε Ν560Ε.

Ο κωδικός του μαθήματος  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ αντικαθίσταται από Ν522Ε σε Ν549Ε.