Γλώσσα

Ανακοινωση

Ενέργειες Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

06/06/2017

6/6/2017

 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι εφόσον επιλεγήκατε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική Άσκηση κατά το διάστημα 1/7/2017-31/7/2017 με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής διαδικασίες:

 

Από τις 9 Ιουνίου 2017 έως τις 13 Ιουνίου 2017 θα πρέπει:

 

1. Να μπείτε στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ (www.dasta.auth.gr – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (το πράσινο πλαίσιο στην Αρχική Σελίδα) – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ και αφού εισάγετε τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού θα εμφανιστεί σε εσάς το περιβάλλον διαχείρισης της πρακτικής άσκησης). Στην καρτέλα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ θα εισάγετε όλα τα Προσωπικά Στοιχεία που ζητούνται. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποθηκευτεί σωστά και σας έχει εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης όπου αναφέρει ότι πρέπει να στείλετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

2. Αντίστοιχα στην ίδια σελίδα και στην καρτέλα ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ θα πρέπει να πατήσετε πάνω στην περίοδο Ιούλιος 2017 και θα εμφανιστεί η λίστα με τους Φορείς Υποδοχής. Θα βρείτε τον Φορέα σας και θα εισάγετε τον αριθμό 1 (πρώτη επιλογή) στο αντίστοιχο κουτάκι και θα πατήσετε το κουμπί ΑΙΤΗΣΗ.

 

3. Να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pfiliou@auth.gr ή praktiki@auth.gr, σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία ή να προσκομίσετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Υπόγειο Κτηρίου διοίκησης Α.Π.Θ., δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς)  τα εξής δικαιολογητικά: (α) Το έντυπο με τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ που έχετε πάρει από το ΙΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο όπου αυτός αναγράφεται. (β) Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας σας από το ταμείο στο οποίο είστε ασφαλισμένοι (είτε άμμεσα είτε έμμεσα ως προστατευόμενα μέλη σε κάποιον γονέα).

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. , στην κ. Φίλιου Πολυξένη (E-mail: pfiliou@auth.gr  Τηλ: 2310997193)

 

Εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ..

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Επ. Καθηγητής

Τηλ. 2310 998752

Κιν. 6977515770

E-mail: pantaz@agro.auth.gr