Γλώσσα

Ανακοινωση

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

01/06/2017

Παρατείνεται κατά 20 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ. 
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουνίου 2017.Παρακαλώ πατήστε εδώ