Γλώσσα

Ανακοινωση

Μικρά Οπωροφόρα, σημειώσεις μαθήματος στη Βιβλιοθήκη

18/05/2017

Αγαπητοί φοιτητές, 

μπορείτε να προμηθευτείτε τα ηλεκτρονικά αρχεία των παραδόσεων του μαθήματος Μικρά Οπωροφόρα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας. 

Απο το Εργαστήριο Δενδροκομίας