Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ημέρας για το μάθημα κορμού Ν012Υ Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων

17/05/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος κορμού Ν012Υ Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, 9:00-12:00μμ στο Νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΝΚΕΤΤ) στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.