Γλώσσα

Ανακοινωση

Συμφωνία ΑΠΘ με το “Al.I. Cuza” University of Iasi, Ρουμανίας- Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφίας για την παρακολούθηση θερινών μα

20/04/2017

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Al. I. Cuza” University of Iasi της Ρουμανίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης μιας (1) υποτροφίας, σε προπτυχιακές/κούς ή μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 29 Ιουνίου έως και τις 21 Ιουλίου, 2017. Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων, παροχή στέγασης και σίτισης και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με το πέρας των μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα το Πανεπιστήμιο “Al. I. Cuza” να δώσει βεβαίωση χορήγησης 5 ECTS (μετά από επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις γλώσσας). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενες/νοι από την ιστοσελίδα: http://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ