Γλώσσα

Ανακοινωση

Κατάλογος Φοιτητών/τριων που επελέγησαν για ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ 2017

19/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ανακοινώνουμε τον κατάλογο των φοιτητών/τριών που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΣΠΑ και έχουν επιλεγεί.

 

Κατάλογος Φοιτητών/τριων για ΠΡΑΚΤΙΚΗ  - ΕΣΠΑ

 

Η Ομάδα Υλοποίησης της Π.Α.