Γλώσσα

Ανακοινωση

Εγγραφή Φοιτητών για Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης 2017

23/03/2017

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017

Όσοι/ες από τους φοιτητές/τριες, που βρίσκεται στην κατάσταση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2012-13 ΚΑΙ 2013-14) και έχουν αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης για το καλοκαίρι (Ιούλιος-Αύγουστος) του 2017 καθώς επίσης και φοιτητές/τριες με έτος εγγραφής στα μητρώα του Τμήματος τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού προηγουμένως έχουν αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του ΑΜΑ ΙΚΑ):

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω διαδικασίας εγγραφής για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης  ορίζεται η 2α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.  Οι φοιτητές που δεν θα εγγραφούν, ΔΕΝ θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του 2017.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αφορά στο σύνολο των φοιτητών και ανεξάρτητα της πρόθεσής τους να ενταχθούν ή να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Για την Πρακτική Άσκηση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής από τον παρακάτω σύνδεσμο και να συμβουλευτούν το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

http://www.agro.auth.gr/ΣΠΟΥΔΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΕΣΠΑ

Στην περίπτωση απουσίας Τραπεζικού Λογαριασμού ως πρώτος δικαιούχος ή ως συνδικαιούχος σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή μαζί μας για τη διαδικασία απόκτησης. Διευκρινίζεται ότι όσοι διαθέτουν Τραπεζικό Λογαριασμό ΕΚΤΟΣ της Τράπεζας Πειραιώς θα επιβαρυνθούν με την καταβολή ενός ποσού κατά την πίστωση του λογαριασμού που θα αφαιρεθεί από το ποσό  της αποζημίωσής σας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον επ. καθηγητή κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 2310 998752, κινητό: 6977515770 e-mail: pantaz@agro.auth.gr).

 

Εκ Μέρους της Ομάδας Υλοποίησης

της Πρακτικής Άσκησης

 

Πανταζής Ε. Γεωργίου

Επ. Καθηγητής