Γλώσσα

Ανακοινωση

Καλλωπιστικά Φυτών Εξωτερικών Χώρων, 2ο εργαστήριο

09/03/2017

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ

                                                            ΤΗΛ. 2310-998864, FAX 2310-998679

 e-mail: edremetl@agro.auth.gr

                                                                                                               Τ.Θ. 281-54 124ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        

                                                                                                            Θεσσαλονίκη 8-3-2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

           

Το 2ο Εργαστήριο στα ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ θα γίνει την Παρασκευή 10-3-17 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. μπροστά στο θερμοκήπιο της Ανθοκομίας (συλλογή Καλλωπιστικών φυτών) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Από Αλατζά Μ έως Παπαδοπούλου Μαρία 10.30-12

 

Από Παπατζίκα Παναγ. έως  τέλος 12-13.30

 

 

           

 

                                                           

                                                                        Από το Εργαστήριο