Γλώσσα

Ανακοινωση

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

15/02/2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Ν238Ε) και ΗΈΛΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ (Ν236Ε) να προσέλθουν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 μ. στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας.