Γλώσσα

Ανακοινωση

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ν304Υ)

14/02/2017

Το μάθημα Εργαστηριακές Ασκήσεις Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων για τους φοιτητές του 6΄ εξαμήνου του Τομέα  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17-2-2017 στις 9.00π.μ. με θεωρία στο αμφιθέατρο του νέου κτηρίου του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

Τα Εργαστήρια θα  ξεκινήσουν την Παρασκευή 24-2-2017 στο παλιό κτήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων (Τεχνολογίας Κρέατος) του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ ως εξής:

Ομάδα  Α (ώρα  09:00  -  11:00π.μ.) : αλφαβητικά οι φοιτητές από Αθανασίου Στυλιανή έως Κεραμιδάς Παναγιώτης

Ομάδα  Β (ώρα  11:00  -  13:00μ.μ.) : αλφαβητικά οι φοιτητές από  Κουφάλη Χριστίνα έως Πολυνοπούλου Ιωάννα

Ομάδα  Γ (ώρα  13:00  -  15:00μ.μ.) : αλφαβητικά οι φοιτητές από  Σαραφέρα Χρυσούλα έως Χεζάνογλου Ευάγγελος

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Απαραίτητη η εργαστηριακή ποδιά.

 

 

                                                                                   Από το Εργαστήριο