Γλώσσα

Ανακοινωση

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν302Υ)

14/02/2017

Το μάθημα Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας  για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος  Γεωπονίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22-2-2017 και θα γίνεται κάθε Τετάρτη στο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  (1ος όροφος) στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ σε τρία τμήματα:

1ο Τμήμα 08:45 - 10:45 π.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Αθανασίου Στυλιανή έως Κεραμιδάς Παναγιώτης

2ο Τμήμα ώρα 10:45 - 12:45 μ.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Κουφάλη Χριστίνα έως Πολυνοπούλου Ιωάννα

3ο Τμήμα ώρα 12:45 - 14:45 μ.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Σαραφέρα Χρυσούλα έως Χεζάνογλου Ευάγγελος

Αλλαγές μόνο αμοιβαίες. Απαραίτητη η  εργαστηριακή ποδιά .

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

(Ενημερωτικά τα λεωφορεία λόγω της κινητοποίησης των αγροτών τερματίζουν στο ΙΚΕΑ)

 

Από το Εργαστήριο