Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη παραδόσεων μαθήματος Αμπελουργίας (Ν018Υ)

10/02/2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμημα γεωπονιας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος 'Αμπελουργία (Ν018Υ)' θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 8:30 π.μ., στο Αμφιθέατρο Γ.

 

 

 

Από το Εργαστήριο

Θεσσαλονίκη 10/2/2017