Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν212Υ Στραγγίσεις Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία: Έναρξη Διαλέξεων

09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν212Υ Στραγγίσεις Εδαφών και Υπόγεια Υδρολογία»,  θα γίνεται κάθε Τρίτη 09:00-12:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 14/2/2017.

 

Οι Διδάσκοντες

 

Θ. Ζήσης, Καθηγητής

Δ. Καρπούζος, Επ. Καθηγητής