Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών: Έναρξη Διαλέξεων

09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν204Υ Υδραυλική Κλειστών και Ανοικτών Αγωγών»,  θα γίνεται κάθε Τετάρτη 09:00-12:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τετάρτη 15/2/2017.

 

Οι Διδάσκοντες

 

Θ. Ζήσης, Καθηγητής

Π. Γεωργίου, Επ. Καθηγητής