Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν214Y Συστήματα Αρδεύσεων: Έναρξη Διαλέξεων

09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν214Y Συστήματα Αρδεύσεων»,  θα γίνεται κάθε Πέμπτη 09:00-12:00 π.μ. στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Πέμπτη 16/2/2017.

 

Οι Διδάσκοντες

 

Δ.Μ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής

Δ.Κ. Καρπούζος , Επ. Καθηγητής