Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών: Έναρξη Διαλέξεων

09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών»,  θα γίνεται κάθε Τρίτη 12:00-15:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 14/2/2017.

 

Οι Διδάσκοντες

 

Δ.Μ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής

Π.Ε. Γεωργίου, Επ. Καθηγητής