Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη διαλέξεων ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) Ν560Ε

09/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) Ν560Ε θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη 12:00 – 13:00          Αίθουσα Αμπελουργίας

 

Έναρξη μαθημάτων Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου.

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξάγονται στην Αίθουσα Ασκήσεων Β σύμφωνα με το τμήμα που έχει δηλώσει ο/η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια.

 

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων Δευτέρα/Τρίτη 20/21 Φεβρουαρίου (αναλόγως του τμήματος)

 

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι Εργαστηριακό και η Παρουσία στις διαλέξεις (θεωρία ) και στα Εργαστήρια είναι Υποχρεωτική.