Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: "Ν226Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων" και "436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων"

30/01/2017

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «Ν226Ε  Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων» και «436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων «Ν226Ε  Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων» και «436Ε Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων & Διαχείριση Λυμάτων» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα διδασκαλίας του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών, Αγρόκτημα Α.Π.Θ.