Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακοινώσεις εξετάσεων μαθημάτων Μόσχου

20/01/2017


Τρίτη 24-1-2007 11.00-13.00 μ. Ν201Υ/023Ε Γεωργική Μηχανολογία Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Παρασκευή 3/2 18.00-2030 Ν421Ε Αποξήρανση-Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων 62, Αμπ.