Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ»

18/01/2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ»

 

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους επί πτυχίω φοιτητές ότι στο πρόγραμμα εξετάσεων της Σχολής, όπως αυτό αναρτήθηκε στο διαδικτυακό της τόπο, εκ παραδρομής υπάρχουν 2 διαφορετικές ημερομηνίες εξέτασης για το μάθημα «Διαχείριση Ασθενειών των Φυτών-Ν558Ε». Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι η ορθή ημερομηνία εξέτασης είναι η Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα εξέτασης 18:00 στην Αίθουσα Αμπελουργίας, όπως αναγράφεται στο Πρόγραμμα των Εξετάσεων.

           

Οι Διδάσκοντες