Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναπλήρωση μαθήματος Ανθοκομίας

13/01/2017

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ 

Δ/ντης Ιωάννης Τσαλικίδης 

Τ.Θ. 281-54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             ΤΗΛ. 2310-990308 – FAX 2310-998679   hatzilaz@agro.auth.gr

                                                                                                   

 

   Θεσσαλονίκη  13-1-2017

                                                 

 

 

                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η         

 

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος «Ανθοκομία» της προηγούμενης Πέμπτης, το οποίο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα γίνει το Σάββατο 14-1-2017 και ώρα  10.00-13.00 στο Β Αμφιθέατρο  της Σχολής.

 

      

 

                                                                                           Από το Εργαστήριο