Γλώσσα

Ανακοινωση

NΕΑ ανακοίνωση: Πραγματοποίηση εργαστηρίου Ανθοκομίας για Παρασκευή 13/1/2017

13/01/2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ

                                                            ΤΗΛ. 2310-998864, FAX 2310-998679

 e-mail: edremetl@agro.auth.gr

                                                                                                               Τ.Θ. 281-54 124ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        

                                                                                                            Θεσσαλονίκη 12-1-2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Tο Εργαστήριο του μαθήματος της Ανθοκομίας που είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 13-1-2017 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. κατόπιν παρέμβασης της Κοσμητείας για λόγους ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω καιρικών συνθηκών θα γίνει προαιρετικά.

Η  αναπλήρωση του εργαστηρίου για όσους δεν μπορέσουν να έρθουν θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

 

                                                            Από το εργαστήριο