Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ώρας εξετάσεων του μαθήματος Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ

12/01/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος κορμού "Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ" θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. αντι 8:00 π.μ. στις 16 Ιανουαρίου 2017 στα αμφιθέατρα της Σχολής.