Γλώσσα

Ανακοινωση

Περί δήλωσης μαθημάτων και εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017

09/01/2017

     Ανακοίνωση

            Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο οποίο εξετάζονται
            να μην το δίνουν γιατί από τη γραμματεία δεν θα περνιέται ο βαθμός.

 

Από τον Τομέα των Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου