Γλώσσα

Ανακοινωση

Τίτλοι Πτυχιακών Διατριβών Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γ. Μηχανικής

14/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής ότι έχουν αναρτηθεί στα Εργαστήρια οι προτεινόμενοι τίτλοι των θεμάτων των πτυχιακών διατριβών, της κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στα Εργαστήρια του Τομέα αφενός για την ενημέρωσή τους και αφετέρου για τη συζήτηση με τον αντίστοιχο Επιβλέποντα Καθηγητή, των προτεινόμενων τίτλων των θεμάτων των πτυχιακών διατριβών.

 

 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

 

Δημήτρης Μ. Παπαμιχαήλ

Καθηγητής