Γλώσσα

Ανακοινωση

1η Προκήρυξη Υποτροφιών για τους Υποψήφιους Διδάκτορες από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

07/11/2016

(ΕΠΕΙΓΟΝ )ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 1η Προκήρυξη Υποτροφιών για τους Υποψήφιους Διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ

 

Στις 31 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε η 1η Προκήρυξη Υποτροφιών για τους Υποψήφιους Διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη και η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 €. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.rc.auth.gr/marketing/call.shtml?id=139067393.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ σε συνεργασία με το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ διοργανώνουν Ενημερωτικές Συναντήσεις-Σεμινάρια για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με την υποβολή προτάσεων στην παραπάνω προκήρυξη.

Οι Ενημερωτικές Συναντήσεις είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, 10:00-12:00 και 13:00-15:00, στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. Όσοι ενδιαφέρεστε να τις παρακολουθήσετε, παρακαλείστε να επιλέξετε μία εκ των δύο προγραμματισμένων συναντήσεων δηλώνοντας συμμετοχή στο ακόλουθο link (https://goo.gl/forms/OAQjlsq3R3o0x30r1) το αργότερο έως και την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2016.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την ανταπόκρισή σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Marketing (Κ. Παπαπαναγιώτου) ,τηλέφωνο 2310991355, email: marketing@rc.auth.gr