Γλώσσα

Ανακοινωση

Ομάδα εκπαίδευσης στις δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης σπουδών στο Α.Π.Θ Εαρινό εξάμηνο 2015-2016

22/03/2016

Ομάδα εκπαίδευσης στις δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης σπουδών στο Α.Π.Θ Εαρινό εξάμηνο 2015-2016