Γλώσσα

Ανακοινωση

Οικονομική ενίσχυση κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

08/03/2016

Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα