Γλώσσα

Εκλογες μελων ΔΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ"

19/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ"

18/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ζ. ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ)

14/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ"

13/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ"

05/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ"

05/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΖΩΙΤΣΑΣ ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ

01/03/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ"

28/02/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης- Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

07/01/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης- Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ

07/01/2019

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ Σ. ΝΑΣΤΗΣ

04/12/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 815/19.12.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ)

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 814/19.12.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ)

30/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Δ. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ)

27/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 812/27.11.2018 για εκλογή_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠ

16/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Μ. Σκούρτου από Χ. Παπαδά)

14/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 810/20.11.2018 για εκλογή_ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚ

08/11/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Μονιμοποίησης-Β. ΦΡΑΓΚΟΣ

18/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ)

15/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ)

15/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής-Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη"

08/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Α. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ

05/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Π. ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗ

05/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και Συστημάτων Υδατικών Πόρων"

03/10/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

27/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

24/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ι. Αργυροκαστρίτη από Ν. Μουστάκα)

21/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

21/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ν. Μουσιόπουλου από Ε. Νταρακά)

20/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Ι. Αργυροκαστρίτη από Δ. Καλφούντζο)

20/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 806/27.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ)

17/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 805/26.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ)

14/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 804/24.09.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΦΡΑΓΚΟΣ)

14/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ

13/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ

11/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ" (Δ. ΜΟΣΧΟΥ)

07/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 802/18.09.2018 για εκλογή_ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

04/09/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 800/30.08.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ)

26/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ (Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ)

25/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 799/31.08.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ)

24/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής «Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία» (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θ. ΑΛΕΞΑΝ

19/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαβιβαστικό Εκλογής (ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ-ΚΕΝΗ)_Eπανάληψη

18/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 798/30.08.2018 ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ_ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

13/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Γεωργική Μηχανική-Αντλίες" (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Β. ΦΡΑΓΚΟΣ)

11/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Εδαφολογία-Μικροβιολογία Εδάφους"_(ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ)

11/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Κ. Μπιλιαδέρη από Π. Φορτομάρη)_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος (Α. Λάζου-Μπεκιαρίδη από Μ. Τσανταρλιώτου)_ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ

06/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

05/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Κυτταρογενετική και Βελτίωση των Φυτών"

05/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

04/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Αγροτική Κοινωνιολογία"

04/07/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ κ. Μ. ΠΑΡΤΑΛΙΔΟΥ

27/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ "ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ"

26/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 794/09.07.2018 ΕΚΛΟΓΗ "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ"

21/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 793/25.06.2018 ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" (ΕΠΑΝΑ

13/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος στη βαθμίδα του αν. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστ

08/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Αντικατάσταση μέλους Εκλεκτορικού Σώματος κενής θέσης επίκ. καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διατροφή Αγροτικών Ζώων"

08/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Ν. Κουλούση

06/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Π. Σεργάκη

01/06/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Μελισσοκομία-Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων κυψέλης"

30/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Γεωργική Μηχανολογία"

30/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κ. Χ. ΤΑΝΑΝΑΚΗ

23/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 790/11.06.2018 (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ)

21/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Ε. Τσακιρίδου

21/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Γεωργική Μηχανολογία"

17/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 789/29.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ")

15/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση θέσης αν. καθηγητή "Επιστήμη Τροφίμων-Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων"

14/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 788/22.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ)

04/05/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 786/08.05.2018 (ΕΚΛΟΓΗ "ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

20/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών"

17/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός 3μελούς Εισηγ.Επιτροπής κενής θέσης επίκ.καθηγητή "Διατροφή Αγροτικών Ζώων"(επανάληψη διαδικασίας μετά από απόφαση αναπο

17/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών"

02/04/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων"

28/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 785/20.04.2018 (ΕΚΛΟΓΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙ

28/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανθοκομία"

27/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων"

27/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Αγροτικός Συνεργατισμός"

26/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή"

21/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Έντομα και Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων"

20/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων"

19/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Αγροτικός Συνεργατισμός"

19/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή"

14/03/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Μονιμοποίηση κ. Ι. Τσιάλτα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

28/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αν. καθηγητή "Γεωργικές Εφαρμογές"

26/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ _ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

16/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής "Επιστήμη Τροφίμων-Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων"

15/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Σ. & ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 779/22.02.2018 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ)

12/02/2018

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Εκλογή κ. Μ. Παρταλίδου

10/12/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Παυλάτου-Βε

01/10/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Απ. Αποστολίδη

29/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Θ. Αλεξανδρίδη

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Α. Πολύδωρα-Πολύδωρου

24/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Χ. Τανανάκη

22/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογές μελών ΔΕΠ

19/09/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ


Συγκρότηση Ειδικής 7μελούς Επιτροπής

09/09/2014

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας στο γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (μετά από την αίτηση για εξέλιξη της λέκτορα κ. Μαρίας Παρταλίδου, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή)

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Τσιάλτα

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Εκλογή κ. Ι. Υψηλάντη

08/07/2014

Πατήστε ΕΔΩ...