Γλώσσα

Προσκλησεις Γεν. Συν.

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση 328/27.04.2017

25/04/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 751/27.04.2017

25/04/2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 327/23.03.2017

21/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Σύνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 750/23.03.2017

21/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 326/09.03.2017

07/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμός 749/09.03.2017

07/03/2017

Πατήστε ΕΔΩ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμός 324/26.01.2017

24/01/2017

Πατήστε εδώ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμός 747/26.01.2017

24/01/2017

Πατήστε εδώ


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμός 746/1.12.2016

29/11/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 322/1.12.2016

29/11/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεδρίαση αριθμ. 321/13.10.2016

11/10/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεδρίαση αριθμ. 320/29.09.2016

28/09/2016

Πατήστε εδώ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 744/29.09.2016

27/09/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 319/08.09.2016

06/09/2016

Πατήστε εδώ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 743/08.09.2016

06/09/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 317/07.07.2016

05/07/2016

Πατήστε εδώ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 742/07.07.2016

05/07/2016

Πατήστε εδώ


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 316/23.06.2016

22/06/2016

Πατήστε εδώ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 741/23.06.2016

22/06/2016

Πατήστε εδώ


Συνέλευση Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 740/02.06.2016

31/05/2016

Πρόσκληση Συνέλευσης συνεδρίαση αριθμ. 740/02.06.2016


Πρόσκληση για Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015

17/06/2015

Πρόσκληση για Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015


Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015

16/06/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας στις 18.06.2015


Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 303-23.04.2015

22/04/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 303-23.04.2015


Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 726-23.04.2015

22/04/2015

Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 726-23.04.2015


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεδρίαση αριθμ. 301/05.03.2015

03/03/2015

Πρόσκληση Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 301/05.03.2015


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 725/05.03.2015

03/03/2015

Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 725/05.03.2015


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 724/05.02.2015

03/02/2015

Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας συνεδρίαση αριθμ. 724/05.02.2015

 


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 299-11.12.2014

10/12/2014

Πρόσκληση


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 723-11.12.2014

10/12/2014

Πρόσκληση


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 298-20.11.2014

19/11/2014

Πρόσκληση


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 722-20.11.2014

19/11/2014

Πρόσκληση


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 295-17.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 720-17.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...


Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωπονίας 294-16.07.2014

17/09/2014

Πατήστε ΕΔΩ...